Waarom natuurlijke geboorte gunstiger is voor baby

dinsdag 19-maart-2019

Geboorte
Bij een natuurlijke geboorte worden mogelijk specifieke immuunversterkende darmbacteriën bij de baby terecht, wat in mindere mate plaats zou vinden bij de geboorte via een keizersnede. Dit zou volgens onderzoekers van de Universiteit van Luxemburg de reden kunnen zijn waarom kinderen die op een natuurlijke wijze zijn geboren minder chronische en immuungerelateerde ziektes ontwikkelen.


De onderzoekers hebben de resultaten van hun onderzoek onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. Hierin beschrijven zij de gevonden verschillen bij 33 pasgeborenen met een natuurlijke versus keizersneegeboorte (Wampach, 2018). 


Meer pro-inflammatoire cytokines 

Zo lijkt het erop dat sommige functionele pathways bij natuurlijk geboren kinderen meer vertegenwoordigd zijn, waaronder de biosynthese van lipopolysacharide. De onderzoekers denken dat deze verrijking aan functies verband houdt met specifieke stammen die tijdens een natuurlijke geboorte worden overgebracht van moeder op kind. 


Dat dit een gunstige invloed zou hebben op het immuunsysteem van natuurlijk geboren kinderen leggen de wetenschappers als volgt uit: ‘De stimulatie van primaire menselijke immuuncellen met de lipopolysacharide uit vroege ontlastingsmonsters van natuurlijk geboren neonaten resulteert in hogere niveaus van tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) en interleukine 18 (IL-18).’ 


TNF-α is een cytokine die een belangrijke rol speelt bij ontstekingsprocessen bij kanker en IL-18 is eveneens een pro-inflammatoir cytokine. De bloedwaardes van beide markers waren eveneens hoger bij de op natuurlijke wijze geboren kinderen. (Wampach, 2018)


Verstoorde overdracht moeder-kind

De onderzoekers concluderen dat geboorte via een keizersnede de overdracht van specifieke microbiële stammen van moeder op kind verstoort (Wampach, 2018).


De wetenschappers geven aan dat ze in vervolgonderzoek in willen gaan op het mechanisme achter de bevindingen. Ook willen ze een manier vinden waarop ze de baby’s, die geboren zijn via een keizersnede, toch kunnen voorzien van de bacteriestammen, bijvoorbeeld door het toedienen van probiotica (MedicalXpress, 2018). 


Onsteriele omgeving

Er is meer onderzoek gedaan naar dit fenomeen en onderzoekers hebben gekeken naar de effecten van het in contact brengen van keizersneekinderen met vaginale micro-organismen van hun moeder. De onderzoekers vonden geen effect, maar stellen wel dat er al transmissie van verschillende bacteriënstammen plaatsvindt alvorens het kind geboren wordt. Mogelijk na het breken van de vliezen waarbij de steriliteit verdwijnt en er voldoende tijd over is voor bacteriën om in de darmen van de baby terecht te komen (Willyard, 2018).


Kinderobesitas

Onderzoek naar de langetermijngevolgen van de afwezigheid van moederlijke bacteriestammen bij baby’s die geboren zijn via een keizersnede staat nog in de kinderschoenen. Wel ziet men dat de eerste ontlasting pas na dagen komt, terwijl dit bij een natuurlijke geboorte al in de baarmoeder kan gebeuren (Willyard, 2018). Een onderzoek uit 2013 suggereert dat een keizersnede geassocieerd is met een lagere microbiële diversiteit bij kinderen gedurende de eerste twee levensjaren (Jakobsson, 2014). Verder zijn er wel onderzoekers die speculeren dat bijvoorbeeld de associatie tussen een keizersneegeboorte en obesitas bij het kind een gevolg kan zijn van de samenstelling van micro-organismen bij deze kinderen (MedicalXpress, 2012). 

Bronnen

[1] Jacobsson et al. (2014). Decreased gut microbiota diversity, delayed Bacteroidetes colonisation and reduced Th1 responses in infants delivered by caesarean section. Gut. 63(4):559-66. doi: 10.1136/gutjnl-2012-303249

[2] MedicalXpress (2012). Caesarean section delivery may double risk of childhood obesity. Geraadpleegd van: https://medicalxpress.com/news/2012-05-caesarean-section-delivery-childhood-obesity.html#nRlv

[3] MedicalXpress (2018). Altered microbiome after caesarean section impacts baby's immune system. Geraadpleegd van: https://medicalxpress.com/news/2018-11-microbiome-caesarean-section-impacts-baby.html

[4] Wampach et al. (2018). Birth mode is associated with earliest strain-conferred gut microbiome functions and immunostimulatory potential. Nat Commun. 9(1):5091. doi: 10.1038/s41467-018-07631-x

[5] Willyard (2018). Could baby’s first bacteria take root before birth? Geraadpleegd van:  https://www.nature.com/articles/d41586-018-00664-8#references

Cookies

Als u verder klikt op onze website, gaat u er ook mee akkoord dat we cookies gebruiken. Daarmee verzamelen we gegevens en volgen we wat bezoekers doen op onze website. Met die informatie verbeteren we onze website en tonen we informatie die aansluit bij wat u interesseert. Als u geen cookies accepteert, kunt u geen video's bekijken of content delen op social media. Meer informatie.

Cookies zelf instellen